Vad är en antikvitet?

Ordet antikvitet kan man se ganska ofta i dag, men vad är egentligen antikt? På loppmarknader och antikvitetsaffärer kan saker och ting ofta marknadsföras som antika, trots att så egentligen inte fallet. I den här artikeln kommer vi att ta upp lite mer information om vad en antikvitet är och vad man som potentiell köpare bör leta efter när man ska hitta fina antikviteter.

Vad är antikt?

Att bestämma vad som är antikt kan i dag vara lite svårt eftersom åsikterna går isär. I många fall kan man se att föremål som är 100 år gamla klassas som antika, andra menar att de ska vara minst 160 år gamla och i andra fall menar man att föremålet inte är antikt förrän det är minst två sekel gammalt. Generellt sett kan man dock påstå att föremål som är mer än 100 år gamla har lite högre värde. Det finns till exempel en lag som säger att de inte utan tillstånd får exporteras, eftersom kulturarvet ska bevaras så långt det är möjligt.

Att veta om något är antikt

Det finns en del saker man kan titta på för att få reda på om något är antikt eller inte. Det första man bör leta efter är till exempel olika symboler och stämplar. Dessa markerar nämligen var och när något har tillverkats. På ädelmetaller ska föremål från år 1754 vara stämplade med den så kallade kattfoten. När det gäller glas kan de också hållas mot ett vitt papper för att man ska se om det finns en röd, grön eller gulaktig färgton i det. Ofta är glaset inte heller lika jämt och klart som de glas man ser i dag. När det gäller porslin är det allt som oftast märkt med en tillverkares namn eller ett årtal. Detta kan dock variera beroende på porslinstyp.