Värdering

När det gäller begagnade möbler och föremål kan de värderas mycket olika beroende på skick, utseende och en hel del annat. Äldre föremål kan också ha så kallade affektionsvärden och med detta menas att saken har ett känslomässigt värde för en person, medan den inte egentligen är värd speciellt mycket ekonomiskt.

Värden på second hand och loppmarknader

När man besöker olika loppmarknader och second hand affärer kan man slås av att i stort sett samma saker kan kosta helt olika summor. Hur kan det egentligen komma sig? Ofta har det att göra med att sakerna helt enkelt värderas olika. På samma sätt som en person kan värdera en central bostad med nära till allt på ett sätt, kan en annan person ge ett lägre värde på samma bostad. Det kan också ha att göra med att de personer eller mäklare som utfört värderingen inte haft rätt kunskaper om det som ska värderas.

Att värdera saker

När man ska värdera bostäder som ska säljas och begagnade föremål, använder man sig av i stort sett samma kriterier. Man utgår till exempel efter hur bostaden eller föremålet ser ut i skicket, samt hur pass eftertraktat den är. Om skicket är fint och om många vill ha bostaden eller föremålet höjs priset. Även åldern kan ha stor betydelse för värdet på en bostad eller ett föremål. När det gäller vissa bostäder och föremål höjs värdet med åren, men när det gäller slitna lägenheter, bilar eller elektronik kan värdet ofta sjunka. Detta varierar dock stort.

Oavsett om man ska värdera en bostad eller ett föremål måste man dock ha kunskaper om det som ska värderas. Man måste veta vad som gör en bostad dyrare än en annan och man måste kunna se skillnad på ett äkta föremål och förfalskningar. Att värdera bostäder och föremål har med andra ord flera likheter.